Pueblo Cautivo

Adoramos los pueblos y sus noticias

Barcelona

Planegen en el Besòs plantes d’abastament d’aigua | Xavier Miró | barcelona | Compañía

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) planeja la construcció al riu Besòs de dues noves plantes d’abastament i tractament d’aigua para cumplir el pronóstico de déficit hídrico de la regió en l’horitzó de 2050. Para una banda, es construiria una planta potabilitzadora (ETAP) que s’abastaria del riu per tal de subministrar aigua de consum. Por el otro, una nova planta regeneradora (ERA) al mateix curs fluvial hauria de millorar la qualitat de l’aigua captada, que es transportaria aigües amunt fins a la riera de Rubí para garantizar la cabal ecològic del Besòs. Les tres infraestructures – la tercera seria el bombejament i la conducció de l’Aigua regenerada des de l’ERA fins a la riera de Rubí – estan incloses en el nou pla estratègic del cicle integral de l’Aigua (PECIA) presentado esta semana por la AMB. El govern metropolità vol aprofitar en el futur a part of the cabal del Besòs i equilibrar la vicinó que pateix el Llobregat, on hi ha avui totes les instal·lacions d’abastament i tractament of an adyacente metropolitan area.

El PECIA metropolità dibuixa a escenariori d’ugment de la demand d’abastament, pero también de pèrdua de recursos disponibles com a conseqüència de la reducció de pluviometria prevista en els escenarioris de canvi climàtic.

La región metropolitana dispone de 806 hm³ anuales, mientras que la demanda es de 397 hm³, pero la previsión es que la situación empírica progresiva acabe en el horizonte de 2050 y la disponibilidad de recursos de agua disminuya. Para una banda, la planificación urbanística como el aumento de población previsto faran aumentar el consumo, pero también es anterior a la expansión del registro al mateix temps que es prognostica el descens de disponibilitat d’aigua pel canvi climàtic. En primer lloc, se calcula una disminución del 12% de las aguas superficiales y las reservas de las conques del Ter y el Llobregat, y un 9% en el cas de las aguas subterráneas.

A més, el acuerdo para al cabal ecològic en la Taula del Ter redueix a partir de l’any vinent fins un máximo de 54 hm³/any el volum d’aigua de esta cuenca que se destinará al área metropolitana. La planificación previa también incluye varios episodios de seguimiento probables que reducen la cantidad y la calidad del agua disponible.

Amb el sistema d’abastament i gestió actuals, el resultado seria un déficit d’11 hm³ anuales l’any 2050 sense consider anys de sequera. De fet, aquestes són les “previsions més optimistes”, pero el pla preveu que el déficit pugui arribar als 43 hm³ / any en cas d’episodis de sequera.

Les dues plantes i la instal·lació de bombament d’aigua fins a la riera de Rubí estan pressupostades en 132 millones, pero el PECIA té un pressupost global d’entre 2.100 i 2.400 millones perquè inclou noves infraestructures i millores de les existents, així com actuacions en la xarxa de subministrament i en el consum domèstic dels habitatges de la regió.

A part són mesures d’estalvi d’aigua que, si se n’implantessin tot just the meitat, permetrien a reducció of consum de 22.7 hm³, segons el pla. Está previsto que la PECIA se inaugure en el propio Consell Metropolitano, que ha de celebrarse el 22 de marzo.

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *