Pueblo Cautivo

Adoramos los pueblos y sus noticias

Barcelona

“Assetjament en l’Esport està molt amagat” | Marta Escubós | BARCELONA | Bote

Quan la gent sap el que és, alguns behavior deixen de ser normals i s’està més alerta

BARCELONA

El activo es una realidad que existeix i que viuen muchos infantes i adolescentes a l’ombra en tots els espais on conviuen, pero sovint queda oblidat o no s’hi para prou atenció. Es una plaga que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, la exportación no n’és una excepción. La Fundació FC Barcelona, ​​amb motiu del Dia Mundial Contra l’Assetjament Escolar, presentó un innovador protocolo de actuación para combatir el acoso en l’Esport Formatiu.

¿En qué consiste el protocolo?

Et dona pautes per saber com cal actuar davant un cas de acoso en l’àmbit de espr. Està molt bé prevent i sensibilitzar, pero s’han de saber tomar las medidas pertinentes para proteger a la víctima, reparar-la de tot el dany emocional i psychicològic, i solve the problem.

¿Cómo lo desenvoluparon?

Ja does anys que estem treballant en aquest protocol. L’hem elaborat amb experts en l’àmbit del acosoi l’hem volgut fer adaptat a esport, perquè no és el mateix que the assetjament en l’àmbit escolar.

Quines diferències existenixen between els dos àmbits?

En el món escolar, com que els nens han d’anar obligatòriament a l’escola, el acoso està molt identat i protocol·litzat, porque han de trobar-hi una solució. En canvi, en el món de l’Esport, hi ha molt poques dades, no hi ha estudis i és un assetjament molt amagat i silenciós. Quan un nen és víctima de acoso, de la exportación i ningú s’adona que hi hagut un cas d’assetjament. Para això, és tan importante el protocolo que hem fet, ja que fins ara no n’hi havia cap.

For què no s’ha fet res semblant fins ara?

Why no s’hi ha donat la importància que tea. Està molt amagat i ningú reconeix que hi ha acoso en espr. No hi ha estudis ni dades sobre el tema, perquè ningú ha pensat que això pugui estar passant.

Com s’ha d’actuar davant un cas com aquest?

El primer que s’ha de fer és sol·licitar un delegat de protecció i establir una sèrie de vies de comunicació anònimes i confidencials perquè li arribi només a aquest delegat i the person who denounces a cas d’assetjament no se sent amenaçada en cap momento. Despres, es crea un comitè d’avaluació que avalua aquest cas de Sospita de acoso i reuneix tota la informació to veure si realment ho és o no. Desde d’Aquí, ja es prenen les mesures necessàries. El que sobretot s’ha de tenir en compte és la reparació i restauració de la víctima, porque normalmente tienen viscut una situación emocional y psicológica muy fuerte. Fins i tot, s’han produït casos de suïcidi de nens i joves. Para això, aquest pas és molt important que el faci un psycholeg. La resta de fases i etapes les pot fer any person que tingui a càrrec dins of the club.

¿Qué s’ha de fer para plantear esta problemática?

S’ha de sensibilitzar la societat sobre el acoso defino molt bé el que és perquè la gent sabe quan n’hi i quan no. Aquest tipus d’assetjament és a violència entre iguales que és repetitiva i té unaitat intencional de fer mal a l’altre. Un cop tenim aquesta sensibilizació, cal prevenir. Para això, es importante que un club deportivo crea normas de convivencia, respeto y tolerancia entre personas que sigan aceptadas tanto por las familias como por niños y niñas.

Es pot arribar a erradicar?

És difícil, perquè som human i són behavior que existeixen en tots els àmbits de la vida, but si treballem bé, prevenint-ho, sensibilitzant tothom –treballem amb protocols que hem posat a la disposició de tots els clubs esportius de manera gratuïta i desinteressada perquè els puguin adaptar al seu context–, sí que podrem reduir moltíssim els cases i beneficiar many nens i nenes que estan deixant de fer export debido a this situació d’assetjament que estan vivint.

Fa anys que treballen en aquest theme. Han notat cap millora?

In el món educatiu, hi treballem des del 2017. Vam fer a program of prevenció en què van participar més of 325 escoles de Catalunya, amb més of 80.000 nens beneficiais of the program. Se ha reducido un 35% del número de casos de activos en las escuelas abans el després d’implementar. Quan la gent sap el que és, alguns behavior que et poden semblar normals deixen de ser-ho i s’està més alerta.

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *